Departamenti i Preparatorise dhe Sherbimeve Mbeshtetese

Misioni

Misioni i Departamentit te Preparatorise dhe Sherbimeve Mbeshtetese eshte menaxhimin i burimeve njerëzore dhe shërbimeve te brendshme për të siguruar përdorimin me efektivitet të lartë të burimeve njerëzore dhe financiare.

Departamenti i Preparatorise dhe Sherbimeve Mbeshtetese,  merret me organizimin dhe harmonizimin e punës në ISUV, persa i perkete burimeve njerezore dhe financiare.

Ky Departament është i përbërë nga 4 sektorë.

  1. Sektori i Financës
  2. Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve.
  3. Sektori i Preparatorisë Speciale
  4. Sektori i Prodhimit të Biopreparateve (Vaksina dhe Alergjente)