ISUV zgjeron shërbimet e akredituara

U arrit ruajtja e akreditimeve dhe zgjerimi i tyre duke e çuar në total numrin e testeve të akredituara në 53 shërbime.

Në muajin qershor 2018 u kërkua zgjerimi i akreditimeve dhe në muajin gusht 2018 nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) u krye vizita vlerësuese.