Lista e Shërbimeve Cilësi Ushqimore për vitin 2019

Version i përshtatshëm për printimPDF version
Nr_Rendor Matrica Treguesi Metoda e Përdorur Teknika Kohezjatja (ditë pune)
1 Grurë Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
2 Miell gruri Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
3 Misër Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
4 Miell misri Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
5 Niseshte Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
6 Elb Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
7 Fasule Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
8 Thjerza Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
9 Bukë Përcaktimi i klorurit të natriumit STASH 1499/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
10 Grurë Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
11 Miell gruri Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
12 Misër Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
13 Miell misri Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
14 Niseshte Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
15 Elb Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
16 Oriz Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
17 Fasule Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
18 Thjerza Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 20483:2013 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
19 Qumësht pluhur Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe proteinës - Metoda KJELDAHL ISO 34/SC 5 N dhe bazuar në katalogun KJELDAL Titrimetri Dy ditë pune x kampion
20 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i aciditetit S SH EN ISO 660:2009 Titrimetri Një ditë pune x kampion
21 Vaj ulliri  Përcaktimi i aciditetit S SH EN ISO 660:2009 Titrimetri Një ditë pune x kampion
22 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi i aciditetit S SH EN ISO 660:2009 Titrimetri Një ditë pune x kampion
23 Vaj susami Përcaktimi i aciditetit S SH EN ISO 660:2009 Titrimetri Një ditë pune x kampion
24 Mbetje vaji bimor Përcaktimi i aciditetit S SH EN ISO 660:2009 Titrimetri Një ditë pune x kampion
25 Makarona Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
26 Grurë Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
27 Miell gruri Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
28 Peta byreku Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
29 Misër Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
30 Miell misri Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
31 Niseshte Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
32 Elb Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
33 Oriz Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
34 Fasule Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
35 Thjerza Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
36 Trahana Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
37 Salep dhe Pudding Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
38 Kafe dhe Kakao Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
39 Cajra Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
40 Erëza Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtisë - Metoda Reference - Drithëra dhe produkte Drithi S SH EN ISO 712:2009 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
41 Birrë Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1401-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
42 Komposto Përcaktimi i aciditetit STASH 1400/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
43 Makarona Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
44 Makarona Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
45 Grurë Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
46 Grurë Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
47 Miell gruri Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
48 Miell gruri Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
49 Peta byreku Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
50 Peta byreku Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
51 Misër Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
52 Misër Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
53 Miell misri Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
54 Miell misri Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
55 Niseshte Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
56 Niseshte Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
57 Elb Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
58 Elb Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
59 Oriz Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
60 Oriz Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
61 Fasule Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
62 Fasule Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
63 Thjerza Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
64 Thjerza Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
65 Salep dhe Pudding Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
66 Salep dhe Pudding Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
67 Kafe dhe Kakao Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
68 Kafe dhe Kakao Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
69 Cajra Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
70 Cajra Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
71 Erëza Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre S SH EN ISO 2172:2010 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
72 Erëza Përcaktimi i përmbajtjes së hirit të përgjithshem nga djegia në drithra dhe nënproduktet e tyre STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
73 Birrë Përcaktimi i hirit të përgjithshem STASH 376/1-91 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
74 Qumësht Përcaktimi i përmbajtjes së azotit dhe llogaritja e përmbajtjes së proteinës së papërpunuar në drithra dhe bishtajore - Metoda Kjeldahl ISO 9001 , Metoda KJELDAHL Titrimetri Dy ditë pune x kampion
75 Qumësht Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës me metodën Gerber STASH 1500/4-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
76 Akullore Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës me metodën Gerber STASH 1500/4-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
77 Krem (me kakao, pa kakao) Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës me metodën Gerber STASH 1500/4-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
78 Qumësht pluhur Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës me metodën Gerber STASH 1518/3-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
79 Mjaltë Përcaktimi i pH Harmonized methods of the International Honey commission  Potenciometri Një ditë pune x kampion
80 Sodë buke Përmbajtja e Bikarbonatit (NaHCO3) ISO 2124:2000 Anex A-Percaktimi i alkalitetit (NaHCO3) ne soden e bukes Titrimetri Një ditë pune x kampion
81 Qumësht Përcaktimi i pikës së ngrirjes qumështit ISO 5764  Cryoscope Një ditë pune x kampion
82 Ujë I pijshëm Përcaktimi i bikarbonatet ISO SSH 9963-1 Titrimetri Një ditë pune x kampion
83 Sheqer Përcaktimi i pH Manuali i pH-metrit Potenciometri Një ditë pune x kampion
84 Pije freskuese (pa gaz) Përcaktimi i pH Manuali i pH-metrit Potenciometri Një ditë pune x kampion
85 Pije alkolike, Dimal, Ferrnet, Uzo dhe Vodkë Përcaktimi i pH Manuali i pH-metrit Potenciometri Një ditë pune x kampion
86 Bozë Përcaktimi i lëndëve të thata refraktometrike Manuali i Refraktometrit Refraktometri Një ditë pune x kampion
87 Kafe dhe Kakao Përcaktimi i sheqernave të tretshme në ujë Manuali i Refraktometrit Refraktometri Dy ditë pune x kampion
88 Cajra Përcaktimi i sheqernave të tretshme në ujë Manuali i Refraktometrit Refraktometri Dy ditë pune x kampion
89 Erëza Përcaktimi i sheqernave të tretshme në ujë Manuali i Refraktometrit Refraktometri Dy ditë pune x kampion
90 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i lëndëve të patretshme në eter pa metode Titrimetri Një ditë pune x kampion
91 Vaj ulliri  Përcaktimi I Lëndëve të patretshme në eter pa metode Titrimetri Dy ditë pune x kampion
92 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi I Lëndëve të patretshme në eter pa metode Titrimetri Dy ditë pune x kampion
93 Ujë I pijshëm Përcaktimi i Magnezit S SH 2639-4 Titrimetri Një ditë pune x kampion
94 Grurë Gluteni i njomë S SH EN ISO 21415-1:2007 Gravimetri Një ditë pune x kampion
95 Grurë Gluteni i njomë STASH 1508/4-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
96 Miell gruri Gluteni i njomë S SH EN ISO 21415-1:2007 Gravimetri Një ditë pune x kampion
97 Miell gruri Gluteni i njomë STASH 1508/4-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
98 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i numrit të peroksideve S SH EN ISO 27107:2010 Titrimetri Një ditë pune x kampion
99 Vaj ulliri  Përcaktimi i numrit të peroksideve S SH EN ISO 27107:2010 Titrimetri Një ditë pune x kampion
100 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi i numrit të peroksideve S SH EN ISO 27107:2010 Titrimetri Një ditë pune x kampion
101 Mbetje vaji bimor Përcaktimi i numrit të peroksideve S SH EN ISO 27107:2010 Titrimetri Një ditë pune x kampion
102 Margarinë Përcaktimi i numrit të peroksideve S SH EN ISO 27107:2010 Titrimetri Një ditë pune x kampion
103 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi I Absorbancës UV S SH EN ISO 3656:2011 Spektofotometri Një ditë pune x kampion
104 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi I Numrit të sapunifikimit S SH EN ISO 3657:2013 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
105 Vaj ulliri  Përcaktimi i Numrit të sapunifikimit S SH EN ISO 3657:2013 Titrimetri Një ditë pune x kampion
106 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi I Numrit të sapunifikimit S SH EN ISO 3657:2013 Titrimetri Një ditë pune x kampion
107 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi I Indeksit të refraksionit S SH EN ISO 6320:2001 Refraktometri Një ditë pune x kampion
108 Vaj ulliri  Përcaktimi i indeksit të refraksionit S SH EN ISO 6320:2001 Refraktometri Një ditë pune x kampion
109 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi i indeksit të refraksionit S SH EN ISO 6320:2001 Refraktometri Një ditë pune x kampion
110 Vaj susami Përcaktimi i indeksit të refraksionit S SH EN ISO 6320:2001 Refraktometri Një ditë pune x kampion
111 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i lageshtisë dhe lendëve flurore S SH EN ISO 662:2000 Gravimetri Një ditë pune x kampion
112 Vaj ulliri  Përcaktimi i Lageshtisë dhe lendëve flurore S SH EN ISO 662:2000 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
113 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi i Lageshtisë dhe lendëve flurore S SH EN ISO 662:2000 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
114 Vaj susami Përcaktimi i Lageshtisë dhe lendëve flurore S SH EN ISO 662:2000 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
115 Mbetje vaji bimor Përcaktimi i Lageshtisë dhe lendëve flurore S SH EN ISO 662:2000 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
116 Margarinë Përcaktimi I Lagështisë së përgjithshme S SH EN ISO 662:2000 Gravimetri Tre ditë pune x kampion
117 Oriz Përcaktimi i aciditetit të yndyrës në produktet e bluara të drithrave S SH EN ISO 7305:2000 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
118 Grurë Përcaktimi i masës hektolitrike S SH EN ISO 7971-1:2009 Gravimetri Një ditë pune x kampion
119 Grurë Përcaktimi i masës hektolitrike STASH 1792/3-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
120 Misër Përcaktimi i masës hektolitrike S SH EN ISO 7971-1:2009 Gravimetri Një ditë pune x kampion
121 Misër Përcaktimi i masës hektolitrike STASH 1792/3-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
122 Elb Përcaktimi i masës hektolitrike S SH EN ISO 7971-1:2009 Gravimetri Një ditë pune x kampion
123 Elb Përcaktimi i masës hektolitrike STASH 1792/3-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
124 Ujë I pijshëm Përcaktimi i pH S SH ISO 10523 Potenciometri Një ditë pune x kampion
125 Ujë I pijshëm Përcaktimi i kalciumit S SH ISO 6058 Titrimetri Një ditë pune x kampion
126 Ujë I pijshëm Përcaktimi i fortësisë së përgjithshme S SH ISO 6059 Titrimetri Një ditë pune x kampion
127 Ujë I pijshëm Përcaktimi i klorureve S SH ISO 9297 Titrimetri Një ditë pune x kampion
128 Makarona Përcaktimi i rritjes së vëllimit pas zierjes STASH 1171/3-87 Volumetri Një ditë pune x kampion
129 Komposto Përcaktimi i raportit produkt/lëng STASH 1400/1-87 Volumetri Një ditë pune x kampion
130 Komposto Përcaktimi i mbetjes së thatë të tretshme STASH 1400/2-87 Refraktometri Një ditë pune x kampion
131 Birrë Përcaktimi i alkolit etilik STASH 1401-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
132 Birrë Përcaktimi i ekstraktit STASH 1401-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
133 Pije freskuese (jo alkolike) Përcaktimi i lëndëve të thata të tretshme refraktometrike STASH 1434-86 Refraktometri Një ditë pune x kampion
134 Pije freskuese (jo alkolike) Përcaktimi i gazit karbonik STASH 1434-86 Manometer Një ditë pune x kampion
135 Birrë Përcaktimi i gazit karbonik STASH 1434-86 Manometer Një ditë pune x kampion
136 Pije freskuese (jo alkolike) Përcaktimi i aciditetit STASH 1434-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
137 Pije freskuese (pa gaz) Përcaktimi i aciditetit STASH 1434-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
138 Pije freskuese (pa gaz) Përcaktimi i lëndëve të thata refraktometrike STASH 1434-88 Refraktometri Dy ditë pune x kampion
139 Pije freskuese (pa gaz) Përcaktimi i hirit STASH 1434-90 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
140 Mjaltë Përcaktimi i lëndës së thatë STASH 1435-91 Refraktometri Një ditë pune x kampion
141 Verëra Përcaktimi i alkolit etilik STASH 1446/1-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
142 Verëra Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1446/3-88 Titrimetri Një ditë pune x kampion
143 Verëra Përcaktimi i aciditetit volatil STASH 1446/4-89 Titrimetri Një ditë pune x kampion
144 Verëra Përcaktimi i ekstraktit STASH 1446/5-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
145 Verëra Përcaktimi i SO? i përgjithshëm STASH 1446/6-90 Titrimetri Një ditë pune x kampion
146 Verëra Përcaktimi i SO? i lirë STASH 1446/7-91 Titrimetri Një ditë pune x kampion
147 Bukë Përcaktimi i lagështisë STASH 1499/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
148 Bukë Përcaktimi i hirit STASH 1499/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
149 Bukë Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1499/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
150 Bukë Përcaktimi i porozitetit STASH 1499/4-87 Volumetri-Gravimetri Një ditë pune x kampion
151 Trahana Përcaktimi i klorurit të natriumit STASH 1499/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
152 Qumësht Përcaktimi i dendësisë STASH 1500/1-87 Areometrike Një ditë pune x kampion
153 Qumësht Përcaktimi i lëndës së thatë të përgjithshme STASH 1500/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
154 Akullore Përcaktimi i aciditetit STASH 1500/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
155 Akullore Përcaktimi i lëndës së thatë STASH 1500/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
156 Krem (me kakao, pa kakao) Përcaktimi i aciditetit STASH 1500/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
157 Krem (me kakao, pa kakao) Përcaktimi i lëndës së thatë STASH 1500/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
158 Dhallë Përcaktimi i lëndës së thatë STASH 1500/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
159 Bozë Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1500/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
160 Qumësht Përcaktimi i aciditetit STASH 1500/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
161 Kos Përcaktimi i aciditetit STASH 1500/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
162 Kos Përcaktimi i yndyrës STASH 1500/4-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
163 Qumësht Përcaktimi i Laktozës STASH 1500/5-87 Milkoskan Dy ditë pune x kampion
164 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i lagështisë STASH 1501/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
165 Gjizë Përcaktimi i lagështisë STASH 1501/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
166 Salcë kosi Përcaktimi i lagështisë STASH 1501/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
167 Rikotë Përcaktimi i lagështisë STASH 1501/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
168 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i aciditetit STASH 1501/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
169 Gjizë Përcaktimi i aciditetit STASH 1501/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
170 Dhallë Përcaktimi i aciditetit STASH 1501/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
171 Gjizë Përcaktimi i yndyrës STASH 1501/3-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
172 Salcë kosi Përcaktimi i yndyrës STASH 1501/3-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
173 Rikotë Përcaktimi i yndyrës STASH 1501/3-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
174 Dhallë Përcaktimi i yndyrës STASH 1501/3-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
175 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i yndyrës STASH 1501/3-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
176 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i yndyrës S SH ISO 3433 Gerber  
177 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i kripës së gjellës STASH 1501/4-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
178 Produkte të përpunuara të mishit, sallame, salçiçe etj Përcaktimi i kripës STASH 1501/4-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
179 Mish I grirë Përcaktimi i kripës STASH 1501/4-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
180 Gjizë Përcaktimi i kripës STASH 1501/4-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
181 Salcë kosi Përcaktimi i kripës STASH 1501/4-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
182 Gjalpë Përcaktimi i lagështisë STASH 1503/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
183 Gjalpë Përcaktimi i lagështisë ISO 8851-1 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
184 Gjalpë Përcaktimi i aciditetit STASH 1503/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
185 Gjalpë Përcaktimi i kripës STASH 1503/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
186 Gjalpë Përcaktimi i kripës S SH ISO 1738 Titrimetri Një ditë pune x kampion
187 Margarinë Përcaktimi i kripës STASH 1503/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
188 Margarinë Përcaktimi i kripës S SH ISO 1738 Titrimetri Një ditë pune x kampion
189 Gjalpë Përcaktimi i yndyrës STASH 1503/4-87 Gerber Dy ditë pune x kampion
190 Gjalpë Përcaktimi i yndyrës ISO 8851-1 Gerber Dy ditë pune x kampion
191 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i Hirit STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
192 Qumësht pluhur Përcaktimi i hirit STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
193 Gjizë Përcaktimi i hirit STASH 1508/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
194 Makarona Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
195 Grurë Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
196 Miell gruri Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
197 Peta byreku Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1508/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
198 Misër Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
199 Miell misri Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
200 Niseshte Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
201 Elb Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
202 Oriz Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
203 Fasule Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
204 Thjerza Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
205 Trahana Përcaktimi i aciditetit STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
206 Salep dhe Pudding Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
207 Kafe dhe Kakao Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
208 Cajra Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
209 Erëza Përcaktimi i aciditetit (me ekstraktim alkoolik) STASH 1508/3-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
210 Qumësht pluhur Përcaktimi i aciditetit (i shprehur në acid laktik) STASH 1518/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
211 Qumësht pluhur Përcaktimi i lagështisë STASH 1518/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
212 Produkte të përpunuara të mishit, sallame, salçiçe etj Përcaktimi i lagështisë STASH 1521/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
213 Mish I grirë Përcaktimi i lagështisë STASH 1521/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
214 Produkte të përpunuara të mishit, sallame, salçiçe etj Përcaktimi i yndyrës STASH 1521/2-87 Sokslet Dy ditë pune x kampion
215 Mish I grirë Përcaktimi i yndyrës STASH 1521/2-87 Sokslet Dy ditë pune x kampion
216 Produkte të përpunuara të mishit, sallame, salçiçe etj Përcaktimi i nitriteve STASH 1521/3-87 Spektofotometri Dy ditë pune x kampion
217 Mish I grirë Përcaktimi i nitriteve STASH 1521/3-87 Spektofotometri Dy ditë pune x kampion
218 Reçel Përcaktimi i lëndës së thatë të përgjithshme STASH 1522/1-87 Refraktometri Një ditë pune x kampion
219 Reçel Përcaktimi i hirit STASH 1522/4-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
220 Reçel Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1522/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
221 Reçel Përcaktimi i sheqerit STASH 1522/6-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
222 Margarinë Përcaktimi i yndyrës së përgjithshme STASH 1542/3-87 Ekstraktim (Gravimetri) Tre ditë pune x kampion
223 Pije alkolike, Dimal, Ferrnet, Uzo dhe Vodkë Përcaktimi i alkolit etilik STASH 1551/1-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
224 Konjak Përcaktimi i alkolit etilik STASH 1551/1-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
225 Raki Rrushi Përcaktimi i alkolit etilik STASH 1551/1-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
226 Pije alkolike, Dimal, Ferrnet, Uzo dhe Vodkë Përcaktimi i aciditetit STASH 1551/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
227 Konjak Përcaktimi i aciditetit STASH 1551/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
228 Raki Rrushi Përcaktimi i aciditetit STASH 1551/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
229 Pije alkolike, Dimal, Ferrnet, Uzo dhe Vodkë Përcaktimi i estereve STASH 1551/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
230 Konjak Përcaktimi i estereve STASH 1551/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
231 Raki Rrushi Përcaktimi i estereve STASH 1551/3-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
232 Pije alkolike, Dimal, Ferrnet, Uzo dhe Vodkë Përcaktimi i aldehideve STASH 1551/4-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
233 Konjak Përcaktimi i aldehideve STASH 1551/4-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
234 Raki Rrushi Përcaktimi i aldehideve STASH 1551/4-87 Titrimetri Dy ditë pune x kampion
235 Pije alkolike, Dimal, Ferrnet, Uzo dhe Vodkë Përcaktimi i ekstraktit STASH 1551/8-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
236 Konjak Përcaktimi i ekstraktit STASH 1551/8-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
237 Sheqer Përcaktimi i lagështisë STASH 1555/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
238 Sheqer Përcaktimi i saharozës STASH 1555/2-87 Polarimetri Dy ditë pune x kampion
239 Sheqer Përcaktimi i sheqerit të invertuar STASH 1555/3-87 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
240 Sheqer Përcaktimi i papastërtive STASH 1555/5-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
241 Embëlsira Përcaktimi i yndyrës së përgjithshme STASH 1556/3-87 Ekstraktim (Gravimetri) Dy ditë pune x kampion
242 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i Testit të sapunit STASH 1562/10-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
243 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi I Peshës specifike STASH 1562/17-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
244 Vaj ulliri  Përcaktimi I Peshës specifike STASH 1562/17-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
245 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi I Peshës specifike STASH 1562/17-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
246 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i numrit të jodit STASH 1562/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
247 Vaj ulliri  Përcaktimi i numrit të jodit STASH 1562/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
248 Vajra të rafinuar (luledielli, misri, palme, lini, etj) Përcaktimi I Numrit të jodit STASH 1562/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
249 Vaj susami Përcaktimi I Numrit të jodit STASH 1562/5-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
250 Vaj ulliri extra I virgjër Përcaktimi i lëndëve të pasapunifikueshme STASH 1562/6-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
251 Embëlsira Përcaktimi i lagështisë STASH 1564/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
252 Embëlsira Përcaktimi i lagështisë STASH 1565/1-87 Gravimetri  
253 Embëlsira Përcaktimi i lagështisë STASH 1566/1-87 Gravimetri  
254 Embëlsira Përcaktimi i hirit të patretshëm  STASH 1564/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
255 Embëlsira Përcaktimi i alkalitetit STASH 1564/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
256 Embëlsira Përcaktimi i hirit STASH 1566/2-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
257 Koncentrat fruta perimesh Përcaktimi i mbetjes së thatë të tretshme STASH 1652/2-87 Refraktometri Një ditë pune x kampion
258 Koncentrat fruta perimesh Përcaktimi i hirit STASH 1652/3-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
259 Koncentrat fruta perimesh Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 1652/4-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
260 Koncentrat fruta perimesh Përcaktimi i klorurit të natriumit STASH 1652/6-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
261 Kripë Përcaktimi i lagështisë STASH 1656/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
262 Fruta dhe perime të thata Përcaktimi i lagështisë STASH 1674/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
263 Grurë Përzierje të kulturave drithore si elb, tërshëre, tepe, dhe kokrra gruri të thyera më të vogla se gjysma STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
264 Grurë Lëndë minerale (rërë, gure etj.) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
265 Grurë Lëndë të huaja (farëra të pangrënshme) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
266 Misër Përzierje të kulturave drithore STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
267 Misër Lëndë minerale (rërë, gure etj.) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
268 Misër Lëndë të huaja (farëra të pangrënshme) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
269 Elb Përzierje të kulturave drithore STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
270 Elb Lëndë minerale (rërë, gure etj.) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
271 Elb Lëndë të huaja (farëra të pangrënshme) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
272 Oriz Kokrra të miellëzuara STASH 1701-87   Një ditë pune x kampion
273 Fasule Kokrra të verdha STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
274 Fasule Lëndë minerale (rërë, gure etj.) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
275 Thjerza Kokrra të karbonizuara STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
276 Thjerza Lëndë minerale (rërë, gure etj.) STASH 1701-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
277 Oriz Kokrra të thyera më të vogla se gjysma STASH 1738-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
278 Fasule Kokrra të thyera më të vogla se gjysma STASH 1738-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
279 Thjerza Kokrra të thyera më të vogla se gjysma STASH 1738-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
280 Maja buke Përcaktimi i lagështisë STASH 2107/1-87 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
281 Maja buke Përcaktimi i aciditetit STASH 2107/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
282 Maja buke Përcaktimi i fuqisë ngritëse  STASH 2107/3-87 Volumetri Një ditë pune x kampion
283 Alkooli Ushqimor Përcaktimi i alkolit etilik STASH 2113-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
284 Pije alkolike të ëmbëla Përcaktimi i ekstraktit STASH 2126-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
285 Pije alkolike të ëmbëla Përcaktimi i alkolit etilik STASH 2126-87 Gravimetri Një ditë pune x kampion
286 Perime të konservuara Përcaktimi i raportit produkt/lëng STASH 2221/1-87 Volumetri Një ditë pune x kampion
287 Perime të konservuara Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm STASH 2221/2-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
288 Perime të konservuara Përcaktimi i klorurit të natriumit STASH 2221/3-87 Titrimetri Një ditë pune x kampion
289 Sodë buke Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
290 Bozë Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
291 Salep dhe Pudding Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
292 Kafe dhe Kakao Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
293 Cajra Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
294 Erëza Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
295 Qumësht Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
296 Djathërat, djathë i butë, gjysëm i fort, i fortë, manure, i shkrirë, i freskët Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
297 Qumësht pluhur Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
298 Kos Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
299 Gjalpë Përcaktimi i pH STASH 3211/3-87 Potenciometri Një ditë pune x kampion
300 Gjalpë Përcaktimi i pH S SH ISO 7238 Potenciometri Një ditë pune x kampion
301 Mjaltë Përcaktimi i aciditetit STASH 376/1-91 Titrimetri Një ditë pune x kampion
302 Mjaltë Përcaktimi i lagështisë STASH 376/1-91 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
303 Mjaltë Përcaktimi i sheqerit të reduktuar me metodën Elser STASH 376/1-91 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
304 Mjaltë Përcaktimi i sheqerit lehtësisht i tretshëm me metodën Elser STASH 376/1-91 Titrimetri Tre ditë pune x kampion
305 Mjaltë Përcaktimi i hirit STASH 376/1-91 Gravimetri Dy ditë pune x kampion
306 Ujë I pijshëm Përcaktimi i mbetjes së thatë në 180 °C STASH 3904-84 J 96 Gravimetri Dy ditë pune x kampion