Lista e trajnimeve teorike dhe test zotësie për Laboratorët Rajonal, viti 2019

Version i përshtatshëm për printimPDF version
Programi Metodika përkatëse Prezente
(po, jo)
Kaluar
në MC/POS
(po, jo)
Kodi i MC/POS Planifikimi
trajnimit
(muaj/vit)
Datat e Propozuzuara ISUV
Mbulohet
 nga ne.
(po, jo)
PO,
Kushtëzimet
1 Stafilokokë koagulazë pozitive PO PO 10-MU-001 02.04.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
2 Zbulimi i Campylobacter spp. në ushqime dhe ushqimet për kafshë PO PO 10-MU-021 02.04.2019 PO Vetëm trajim teorik
3 Zbulimi i Salmonella spp. PO PO 10-MU-002 06.05.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
4 Zbulimi i Listeria monocytogenes PO PO 10-MU-013 10.06.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
5 Numërimi i Enterobakterieve - Teknika e numërimit në tuba PO PO 10-MU-007 01.07.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
6 Numërimi i NPM aerobë me teknikën "Numërim Mikrobik të Përgjthshëm" PO PO 10-MU-008 29.07.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
7 Numërimi i Escherichia coli ß-glukuronidaze-positive me teknikën "Numërim Mikrobik të Përgjthshëm" PO PO 10-MU-005 09.09.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
8 Numërimi i Bacillus cereus i dyshimtë -Teknika e numërimit në pjatë në 30 gradë C PO PO 10-MU-020 07.10.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
9 Numërimi I Qelizave somatike me teknikën "Mikroskopi" PO PO 10-MU-015 07.10.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
10 Zbulimi i E. sakazakii (Cronobacter sakazakii) PO PO 10-MU-004 11.11.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
11 Escherichia coli dhe Koliformë me teknikën "Filtrim me Membranë" PO PO 10-MU-010 11.11.2019 PO Vetëm trajim teorik
12 Zbulimi i Vibrio spp. potencialisht enteropatogjenike, V. parahaemolyticus dhe V. cholerae PO PO 10-MU-016 11.11.2019 PO Vetëm trajim teorik