Plani vjetor për vitin 2019 në lidhje me procesin e vendimarrjes të ISUV