Shërbime

Version i përshtatshëm për printimPDF version

ORARI


Në kuadër të funksionimit  dhe të menaxhit të Qëndrës së Referencës Laboratorike ISUV Ju njoftojmë mbi orarin e kryerjes së shërbimeve si më poshtë:

  • Pritja e kampioneve dhe plotësimi i dokumentacionit në Zyrat e Pritjes


E hënë - E enjte: 08:30 - 14:30pm
E premte : 08:30 - 12:00pm

 

  • Pagesat e tarifave të analizave , Lëshimi i Raporteve të Provës

E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30pm
E premte : 08:00 - 14:00pm

 

Shënim: Në rastet e emergjencës/alertit Ju lutem na kontaktoni nëpërmjet Zyrave e Pritjeve (shëndet kafshësh dhe siguri ushqimore)

 

Dep. i Shëndetit të Kafshëve (DSHK)

Dep. i Mikrobiologjisë, Prod. Peshkore dhe Cilësisë (DMMUC)

Dep. Toksikologjisë e Mbetjeve (DTMM)